Sběrné místo autovraků   >   Výkup vozidel poškozeních povodní

Výkup vozidel poškozeních povodní

Výkup vozidel poškozeních povodní

V uplynulých letech jsme byli svědky několika ničivých povodní. Zejména rok 2003 a také 2010 byl pohromou i pro mnohé majitele vozidel. K lokálním záplavám však dochází téměř každým rokem. Postihovány jsou pozemky, nemovitosti a jejich vybavení a v neposlední řadě také motorová vozidla, pokud je majitel nestihl včas odvézt na bezpečné místo. Vlivem poškození vodou a zejména naplaveným bahnem často dochází k nevratnému zničení vozidla, které pak nezbývá, než zlikvidovat. Zákonné předpisy nedovolují rozebrání autovraku na součástky a jejich použití pro vlastní potřebu nebo prodej. Naopak je majitel takového vozidla povinen je předat oprávněné společnosti k ekologické likvidaci.

Výkup autovraků

Vlastníci z řad fyzických i právnických osob, které mají bydliště nebo sídlo firmy v Ostravě a okolí, mohou využít služeb naší společnosti Bláža steel. Tak jako vysloužilé, či havarované vozidlo, které již nelze opravit, odvezeme i vozidlo poškozené povodní. Zabýváme se převážně výkupem a následnou likvidací vysloužilých vozidel všech značek a typů, tzn. osobní, nákladní, užitková vozidla, zemědělské a pracovní stroje, motocykly a jiné. Výkup provádíme na základě dohody s vlastníkem, vozidlo odvezeme zdarma naší odtahovou službou a vyplatíme vám ihned na místě dohodnutou částku, minimálně 1.000 Kč i za nekompletní vozidlo.

Odvoz zdarma

Odvoz zdarma je v okolí Ostravy v okruhu do 100 km zdarma. Stejně tak bezplatné je vystavení protokolu o ekologické likvidaci, které musíte předložit při odhlašování vozidla z evidence, nebo při eventuální kontrole orgánů životního prostředí.

Odhlášení vozidla

Jste-li vlastníkem vozidla poškozeného povodní, které je registrováno v Ostravě, pomůžeme vám s jeho odhlášením. Hlavním předpokladem odhlášení je ekologická likvidace a protokol o ní. Tento dokument od nás zdarma obdržíte a musíte jej při odhlašování předložit, stejně jako následující doklady:

• registrační značku 2x

• velký technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla

• průkaz totožnosti a v případě, že je vlastníkem firma, tak výpis z obchodního rejstříku a podnikatel předkládá živnostenský list

• vyplníte žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

• v případě, že nejste vlastníkem vozidla, musíte předložit plnou moc od vlastníka, která nemusí být ověřená

• byla-li vlastníkem zemřelá osoba, je nutné pravomocné rozhodnutí soudu o skončeném dědickém řízení