Sběrné místo autovraků   >   Ekologická likvidace osobních a dodávkových vozidel

Ekologická likvidace osobních a dodávkových vozidel

Ekologická likvidace osobních a dodávkových vozidel

Pokud si nevíte rady, co se starým vysloužilým vozidlem, využijte jedinečnou nabídku služby spočívající v ekologické likvidaci. Je určena pro běžné občany i pro podnikatele a firmy. Jedinou podmínkou je, že dané vozidlo musí být skutečně ve vašem vlastnictví. Převzít lze také vozidlo od osoby pověřené vlastníkem na základě písemné plné moci podepsané vlastníkem vozidla. Odvoz a následná likvidace vozidla je provedena zdarma, pokud se tato služba provádí v Ostravě, nebo v jejím okolí až do vzdálenosti 100 km.

Jaké doklady musíte předložit

1. Fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti, kterým je občanský průkaz, případně řidičský průkaz nebo cestovní pas. Dalším dokladem je velký technický průkaz. Pokud bude vozidlo přejímáno od osoby, která není vlastníkem vozidla určeného k likvidaci, pak je třeba plná moc od vlastníka. Notářské ověření plné moci není nutné. Další variantou je vozidlo majitele, který zemřel. V takovém případě je třeba doložit pravomocné rozhodnutí příslušného soudu o projednaném dědickém řízení.

2. Fyzické osoby - podnikatelé musí předložit stejné doklady jako v předchozím případě. Bude-li majitele firmy zastupovat jiná osoba, musí mít od majitele k tomuto úkonu plnou moc. Dalším dokladem je v tomto případě živnostenský list.

3. Právnické osoby – firmy musí předložit stejné doklady jako podnikatelé a navíc ještě výpis z obchodního rejstříku.

Protokol o ekologické likvidaci

K odhlášení vozidla z evidence potřebujete protokol o ekologické likvidaci vozidla. Ten může vydat pouze certifikovaná společnost, kterou my jsme. Každý protokol je označen unikátním číslem elektronicky získaným z hlavního počítače ministerstva dopravy a jeho pravost je ověřována v momentě odhlašování na příslušném úřadu.