K likvidaci vozidla budete potřebovat tyto doklady

LIKVIDACE AUTOVRAKU - NA CO JE POTŘEBA PAMATOVAT?

Potřebné doklady prokazující, že je vozidlo Vaše:

Majitelem je fyzická osoba:

 • Občanský průkaz / řidičský průkaz / pas
 • Velký technický průkaz

Majitelem je podnikatel / firma:

 • Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné oprávnění k podnikání
 • Pokud je v technickém průkazu záznam o leasingové smlouvě, požadujeme kopii dokladu o ukončení leasingu

Plná moc

 • Při nepřítomnosti majitele, na kterého je vůz hlášen, je nutná plná moc majitele k předání vozidla k likvidaci, popř. převzetí finanční hotovosti za vozidlo (nebo jiný právoplatný doklad – např. při dědickém řízení rozhodnutí soudu s nabitím právní moci)
 • Ekologickou likvidaci vyřizuje jiná osoba, než je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku (ten, kdo plnou moc uděluje k tomu musí mít oprávnění dle výpisu z obchodního rejstříku)
 • Plná moc nemusí být notářsky ověřená

Vozidlo:

 • Na vozidle musí být výrobní číslo (VIN), pouze na štítku nestačí, musí být vyraženo do karoserie vozidla. Je-li VIN v nečitelném stavu nebo nelze najít, napíše majitel vozu čestné prohlášení, že vůz, který předává k likvidaci je shodný s vozidlem uvedeným v technickém průkazu č...
 • Vozidlo může být v jakémkoliv stavu poškození, musí však obsahovat veškeré hlavní kovové části představující hlavní část karoserie, motor, převodovku, nápravy apod. Chybí-li některá z jmenovaných částí, je zpracovatel oprávněn vyúčtovat poplatek za nekompletnost vozidla
 • Registrační značky (RZ) budou před odvozem sejmuty a ponechány zákazníkovi pro trvalé vyřazení vozu z evidence na odboru dopravy. V případě, že RZ chybí, nahlásíte jejich ztrátu či zcizení na příslušném odboru dopravy

Vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel:

 • Likvidační protokol – protokol, vystavený v systému MA ISOH (webový portál Ministerstva životního prostředí), získaný na základě ekologické likvidace Vašeho vozidla přímo od nás
 • 2 x registrační značka
 • Velký technický průkaz; osvědčení o technickém průkazu
 • Občanský průkaz; v případě, že je vlastníkem firma, je nutné doložit výpis z obchodního rejstříku
 • Vyplněná žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
 • V případě, že nejste vlastníkem vozidla plná moc