Sběrné místo autovraků   >   Zánik vozidla

Zánik vozidla


Dnešní zánik silničního vozidla byl podle dřívější terminologie označován jak trvalé vyřazení
vozidla z registru evidence vozidel. Dalším pojmem, který se v legislativě užívá je „vozidlo s
ukončenou životností“. Jedná se v podstatě o vysloužilé či havarované vozidlo, které je určeno k
ekologické likvidaci. Podle zákona o odpadech jsou motorová vozidla zařazena do kategorie
nebezpečných odpadů, takže se s nimi podle toho musí nakládat. Pro vlastníka vozidla to znamená,
že vozidlo s ukončenou životností musí předat pouze autorizovanému zpracovateli autovraků, kteří
k tomu mají příslušné oprávnění v podobě certifikátu. Jedním z nich je i naše firma Bláža steel,
která působí v Ostravě.


Jak probíhá zánik vozidla
Majitel, který hodlá své vozidla odhlásit z evidence, musí k žádosti přiložit doklad o ekologické
likvidaci vozidla. Samotná žádost o zánik vozidla je v podobě dvoustránkového formuláře k
dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostrava. Správní
poplatek za úkon „zánik vozidla“ není stanoven. Žádost se vyřizuje na počkání a pokud nelze na
místě ihned rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení.
Pokud je žadateli vyhověno, nabývá rozhodnutí právní moci, což znamená formální zánik vozidla.

Pomužeme vám ekologicky zlikvidovat vaše vozidlo .Výkup autovraků Ostrava a okolí 

Po zavolání či zaslání SMS na číslo: 777 321 587  nebo na naši zdarma linku 800 206 206  objednávku je také možné provést v našem objednávkovém formuláři na stránkách www.vykupautovraku.com, či prostřednictvým e-mailu blazasrot@seznam.cz si sjednáme Vám vyhovující dobu a místo k převzetí Vašeho autovraku