Sběrné místo autovraků   >   Výkup katalyzátoru a DPF filtru

Katalyzátory a DPF filtry


Vyřazená motorová vozidla, která buď dosáhla hranice své životnosti, nebo jsou po havárii určena k
vyřazení z evidence motorových vozidel, obsahují mnoho komponentů. Mezi nimi i řadu kovových
součástek včetně cenných drahých kovů. Vykupujeme celé autovraky, ale i jednotlivé součástky.


Katalyzátory
Universální katalyzátory jsou v mnoha variantách, velikostech, tvarech a typech. Například se jedná
o katalyzátory s keramickým nosičem, kompletní s rozdělením do jednotlivých skupin, poškozené,
kovové nebo jen keramické monolity. . Za vykoupené katalyzátory můžete získat peníze v
hotovosti. Cena je v případě keramického monolitu stanovena podle váhy keramické vložky
katalyzátoru a obsahu drahých kovů jako je Pt, Pd a Rh. Obsah drahých kovů se zjišťuje pomocí
certifikovaného spektrometru.


DPF filtry
Rovněž vykupujeme DPF filtry pevných částic, což je zařízení odstraňující z výfukových plynů
karcinogenní pevné částice, neboli saze. Filtr se součástí výfukového systému motorových vozidel a
funguje na principu zachytávání pevných částice na velice jemném sítku. Filtr je čištěn spalováním
sazí ze sítka vysokou teplotou, což však vede k postupnému opotřebení. Výkup těchto DPF filtrů je
prováděn z důvodů obsahu drahých kovů ve filtru. Samotné pouzdro filtru je vyroben z ušlechtilé
oceli a v něm je uložena vložka z karbidu křemíku. Některé DPF filtry jsou opatřeny katalytickou
povrchovou vrstvou obsahující drahé kovy, jako je hliník, hořčík, zinek či kadmium.

Výkup Katalyzátoru je možno objednat takto : 

Po zavolání či zaslání SMS na číslo: 777 321 587  nebo na naši zdarma linku 800 206 206  objednávku je také možné provést v našem objednávkovém formuláři na stránkách www.vykupautovraku.com, či prostřednictvým e-mailu blazasrot@seznam.cz si sjednáme Vám vyhovující dobu a místo k výkupu vašeho katalyzátoru nebo filtru DPF 

Katalyzátory