Sběrné místo autovraků   >   Vozidla v polopřevodu a jejich likvidace

Vozidla v polopřevodu a jejich likvidace

Vozidla v polopřevodu a jejich likvidace

Potřebujete-li se zbavit vozidla v polopřevodu, ať prodejem nebo ekologickou likvidací, může vám naše společnost Bláža steel poradit. Za autovrak v polopřevodu vám zaplatí a bezplatně vystaví doklad o ekologické likvidace. Zdarma je také odvoz autovraku, pokud je to v Ostravě nebo v jejím okolí v okruhu do 100 km.

Co je polopřevod?

Znamená to, že vozidlo bylo odhlášeno na nového majitele, ale dále již nebylo zaregistrováno. Pokud tyto tzv. polopřevody nebyly dokončeny do 30.6.2015, tak je požadovala novela zákona 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, vozidlo není možno již dále provozovat a zároveň není možné polopřevod dokončit. Tím zaniká způsobilost vozidla k provozu. Zároveň rovněž skončí pojištěn tohoto vozidla, které tak zanikne. Zánik však neznamená, že vozidlo zůstane stát na ulici, nebo si je majitel rozebere na náhradní díly, které použije pro vlastní potřebu nebo prodá. Zánikem totiž nastupuje pro občana povinnost podle zákona o odpadech, který stanovuje toto: „kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej odevzdat k ekologické likvidaci oprávněné osobě“. Pokud občan není při eventuální kontrole schopen předložit protokol o ekologické likvidaci vozidla, hrozí mu sankce ve výši několika desítek tisíc korun.

Vozidla v polopřevodu zanikají

Podle uvedené novely každé vozidlo, které bylo k 1.1.2015 v polopřevodu, je považováno za zaniklé (trvale vyřazené), pokud jeho vlastník nepodal do 30.6.2015 žádost o zápis do registru na svou osobu.

Podle uvedené novely každé vozidlo, které bylo k 1.1.2015 v polopřevodu, je považováno za zaniklé (trvale vyřazené), pokud jeho vlastník nepodal do 30.6.2015 žádost o zápis do registru na svou osobu.

Problematika polopřevodů

Naše společnost nabízí všem motoristům, kteří mají potíže s polopřevodem poradenskou pomoc. Týká se to všech vozidel, která byla odhlášena od původních majitelů, ale nebyla dosud přihlášena na nové. Naši odborníci vám pomohou řešit tuto problematiku na speciálním telefonním čísle 777 321 587