Sběrné místo autovraků   >   Odtah autovraku do sběrného zařízení

Odtah autovraku do sběrného zařízení


V některých městech či obcích lze ještě občas narazit na nepojízdný automobil, který jeho majitel
nechal stát na ulici. Překáží při úklidu a vedení města by se takovýchto autovraků rádo zbavilo.
Překážkou ovšem bývá buď záporný postoj majitele vozidlo, nebo se jej městu nedaří vypátrat.
V Ostravě a v jejím okolí v okruhu do 100 km je tato situace jednodušší díky naší službě.
Provádíme výkup a ekologickou likvidaci kompletních i nekompletních autovraků, se kterým je
spojen také odtah autovraku do sběrného zařízení.


Vlastníkovi vozidla, případně pověřené osobě, která se prokáže plnou mocí od vlastníka, vyplatíme
dohodnutou odměnu, minimálně 1.000 korun ihned a na místě ještě před odtahem do sběrného
zařízení. Finanční odměnu vyplatíme i vlastníkovi, který si objedná odvoz svého vysloužilého
vozidla do sběrného zařízení. Výše odměny je odvislá od stáří, značky a stavu vozidla, které
odvezeme zdarma a vystavíme doklad potřebný k odhlášení vozidla z evidence motorových vozidel.

Jak objednat odvoz a likvidaci autovraku ? 

Po zavolání či zaslání SMS na číslo: 777 321 587  nebo na naši zdarma linku 800 206 206  objednávku je také možné provést v našem objednávkovém formuláři na stránkách www.vykupautovraku.com, či prostřednictvým e-mailu blazasrot@seznam.cz si sjednáme Vám vyhovující dobu a místo k převzetí Vašeho autovraku