Sběrné místo autovraků   >   Na co si dát pozor při likvidaci starého autovraku

Na co si dát pozor při likvidaci starého autovraku


Staré vysloužilé nebo havarované auto, které již nechcete dál provozovat a investovat do oprav,
nemůžete zlikvidovat sami. Můžete maximálně demontovat některé využitelné součástky nebo díly.
Ovšem pokud budete žádat o zánik vozidla, to znamená od jeho vyřazení z evidence, jak se tomuto
úkonu ještě nedávno říkalo, budete muset k žádosti přiložit doklad o ekologické likvidaci.


Kdo vám doklad vydá?
Oprávněny jsou k tomu pouze akreditované společnosti, které obdrželi certifikát opravňující
provádět ekologickou likvidaci vozidel. K těmto společnostem patří i naše firma Bláža steel s.r.o.
Doklad je v podstatě protokolem, který je označen vždy unikátním číslem, které získáme
elektronicky z hlavního počítače ministerstva dopravy ČR.


Na co si dát dále pozor
Základní podmínkou je, že musíte být vlastníkem vozidla, které chcete nechat odtáhnout a
ekologicky zlikvidovat. Pokud by o tuto službu žádala pověřená osoba, musí se prokázat písemnou
plnou mocí vydanou vlastníkem vozidla. Tato plná pomoc, čili pověření, nemusí být notářsky či
úředně ověřeno.
Mohou nastat i případy, kdy o ekologickou likvidaci žádá pozůstalý, který zdědil vozidlo po
zemřelém. Pak je třeba předložit pravomocné soudní rozhodnutí o vyřízení dědického řízení.

Objednat ekoloigickou likvidaci autovraku je velice snadné a to takto : 

Po zavolání či zaslání SMS na číslo: 777 321 587  nebo na naši zdarma linku 800 206 206  objednávku je také možné provést v našem objednávkovém formuláři na stránkách www.vykupautovraku.com, či prostřednictvým e-mailu blazasrot@seznam.cz si sjednáme Vám vyhovující dobu a místo k převzetí Vašeho autovraku