Sběrné místo autovraků   >   Jak postupovat když chci vozidlo ekologicky zlikvidovat

Jak postupovat když chci vozidlo ekologicky zlikvidovat


Ekologická likvidace vozidel je dnes povinností každého majitele, který vlastní ojetý nebo
havarovaný vůz a chce požádat o jeho zánik. Zánikem se míní odhlášení, čili starou terminologií
vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel. Součástí žádosti o zánik vozidla, která se
předkládá na dopravním oddělení příslušného Městského úřadu, je doklad o ekologické likvidaci
vozidla.


Co udělat?
Pokud bydlíte v Ostravě či v jejím okolí v dosahu 100 km, můžete využít služeb naší firmy Bláže
steel. Objednáte si odtah, který provádíme zcela zdarma naším odtahovým vozidlem. Po obdržení
objednávky si s Vámi ihned domluvíme čas a místo převzetí ojetého či havarovaného vozidla.
Hlavní podmínkou je, že musíte být vlastníky daného autovraku. Odtažení za vás může vyřizovat i
jiná osoba, kterou k tomu musíte zmocnit. Plná moc nemusí být notářsky ověřena. Pokud byste
chtěli nechat odtáhnout a zlikvidovat vozidlo, jehož vlastník zemřel, je nutné pravomocné
rozhodnutí soudu o ukončeném dědickém řízení.


Co musíte tedy udělat?
Odvoz a likvidaci si můžete objednat několika způsoby. Nejjednodušší je zavolat nebo zaslat SMS
na číslo 777 321 587, nebo zavolat na naší bezplatnou linku 800 206 206. Další variantou je e-mail
blazasrot @ seznam.cz nebo vyplnění objednávky na naších webových stránkách, kde najdete
jednoduchý objednávkový formulář.