Sběrné místo autovraků   >   Ekologická likvidace vozidla - potřebné dokumenty

Co je potřeba k ekologické likvidaci, jaké dokumenty


Vlastník vozidla si může odtah a ekologickou likvidaci svého autovraku objednat telefonicky, emailem
nebo vyplněním objednávky na našich webových stránkách. Po obdržení objednávky ihned
dohodneme čas a místo převzetí vozidla.

Základní podmínka
Hlavním předpokladem vykoupení, odvozu a provedení ekologické likvidace je, že se musí jednat o
vlastníka vozidla. Bude-li jej nám předávat pověřená osoba, musí mít písemnou plnou moc od
vlastníka vozidla, která nemusí být notářsky ověřena. Pokud vlastník vozidla zemřel, pak je nutné
pravomocné rozhodnutí soudu o vyřízení dědického řízení.


Jaké doklady požadujeme


Fyzické osoby – občané
- průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
- velký technický průkaz


Fyzické osoby – podnikatelé
- k průkazu totožnosti a velkému „techničáku“ ještě živnostenský list. Osoba zastupující
majitele firmy musí předložit plnou moc


Právnické osoby – firmy
- ke všem výše uvedeným dokladům ještě výpis z obchodního rejstříku

Jak objednat likvidaci vozidla ? 

Po zavolání či zaslání SMS na číslo: 777 321 587  nebo na naši zdarma linku 800 206 206  objednávku je také možné provést v našem objednávkovém formuláři na stránkách www.vykupautovraku.com, či prostřednictvým e-mailu blazasrot@seznam.cz si sjednáme Vám vyhovující dobu a místo k převzetí Vašeho autovraku