Sběrné místo autovraků   >   Doklad o převzetí vozidla do zařízení ke sběru autovraku

Co je doklad o převzetí vozidla do sběrného zařízení ( doklad o ekologické likvidaci)


Naše firma Bláža steel se zabývá ekologickou likvidací vozidel na základě příslušného certifikátu.
Ten nás opravňuje provádět výkup, odvoz na sběrné místo a ekologickou likvidaci vozidel všeho
druhu, značek a typů. Likvidujeme vozidla osobní, nákladní, užitková, ale i motocykly a různé
stroje. Samotná ekologická likvidace je technologickým a administrativním procesem vyřazení
vozidla z provozu a evidence. Pokud má vozidlo tzv. ukončenou životnost, musí je jeho vlastník
předat autorizovanému zpracovateli autovraků, který mu vydá protokol, tedy doklad o ekologické
likvidaci.


Co je doklad o ekologické likvidaci
Je to dokument, ve kterém jsou uvedeny informace o provedení ekologické likvidace vozidla. Tento
doklad požaduje úřad evidence motorových vozidel, pokud u něj předložíte žádost o vyřazení svého
vozidla z evidence. Jedná se tedy o dokument, který je jednou z podmínek odhlášení vozidla a vydat
jej může pouze certifikovaná společnost. Každý z protokolů je označen unikátním číslem získaným
elektronicky z hlavního počítače ministerstva dopravy. Tyto společnosti jsou v každém kraji a v
Ostravě funguje právě naše společnost Bláža Steel s.r.o.

Jak objednat odtah a likvidaci Autovraku ? 

Po zavolání či zaslání SMS na číslo: 777 321 587  nebo na naši zdarma linku 800 206 206  objednávku je také možné provést v našem objednávkovém formuláři na stránkách www.vykupautovraku.com, či prostřednictvým e-mailu blazasrot@seznam.cz si sjednáme Vám vyhovující dobu a místo k převzetí Vašeho autovraku