Sběrné místo autovraků   >   Co je ekologická likvidace

Co je ekologická likvidace

Co je ekologická likvidace

Odborně řečeno je to technologický a administrativní proces vyřazování vozidel z provozu a evidence. V legislativě se užívá pojem „vozidlo s ukončenou životností“. Podle příslušných zákonů jsou vozidla řazena do kategorie nebezpečných odpadů, a podle toho se s nimi musí také zacházet. Majitelé musí vozidla s ukončenou životností předávat pouze autorizovaným zpracovatelům autovraků, kteří k tomu mají oprávnění. Ti vydávají protokol o ekologické likvidaci vozidla.

Co je protokol o ekologické likvidaci vozidel?

Je to dokument obsahující informace o ekologickém zlikvidování vozidla. Vlastník likvidovaného vozidla jej musí předložit na příslušném úřadě při odhlašování auta z evidence. Tento dokument může vydat pouze certifikovaná společnost a každý z protokolů je označen unikátním číslem získaným elektronicky z hlavního počítače ministerstva dopravy. Tyto společnosti jsou ve všech českých krajích a pro běžné občany i pro firmy v Ostravě a jejím okolí v tomto směru funguje naše společnost Bláža Steel s.r.o. Od nás obdržíte protokol s povinnými náležitostmi a s jistotou, že je likvidace platná a provedená v souladu s posledními platnými právními předpisy.

Proces ekologické likvidace

Základním cílem je efektivní stahování nebezpečných odpadů ze životního prostředí. Na to navazuje druhý cíl, kterým je dosažení požadovaného stupně recyklace materiálů získaných z ekologicky likvidovaných vozidel. Začátek procesu ekologické likvidace nastává již při výrobě nových vozidel. Evropská unie nutí výrobce navrhovat a vyrábět vozidla z materiálů, které se snadno recyklují. Na konci procesu je pak ekologická likvidace spočívají v odstranění veškerých recyklovatelných součástí. Začíná to vypuštěním všech provozních náplní, dále vytažením elektroinstalace, veškerého potrubí, odstraněním plastů, čalounění a izolačních materiálů. Zůstane pouze holý skelet 

Jak objednat odtah a ekologickou likvidaci vozidla ?

Po zavolání či zaslání SMS na číslo: 777 321 587  nebo na naši zdarma linku 800 206 206  objednávku je také možné provést v našem objednávkovém formuláři na stránkách www.vykupautovraku.com, či prostřednictvým e-mailu blazasrot@seznam.cz si sjednáme Vám vyhovující dobu a místo k převzetí Vašeho vozidla.